Regulamin serwera GMCraft.pl

.
1.Rejestrując się na serwerze akceptujesz warunki niniejszego regulaminu. Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Zabrania się niepotrzebnego zaśmiecania chatu poprzez:
-spamowanie,
-floodowanie,
-nadużywanie caps locka 3. Zabrania się posiadania więcej niż jednego konta na serwerze. Wyjątkowe przypadki należy zgłosić administracji.
4. Obowiązują ogólnie pojęte zasady dobrego wychowania, ograniczonego zaufania. Na serwerze panuje zakaz używania:przekleństw,słów oraz treści powszechnie uznawanych
za wulgarne. 5. Zakazuje się podszywania pod administracje bądź członka rodziny administracji serwera.
6. Zakazane jest pisanie w innym języku niż polski I angielski.
7. Zabrania się reklamowania innych serwerów minecraft, discord, kanałów na YouTube, Twitch I tym podobnych, bez zezwolenia właściciela serwera.
8. Zabrania się greafowania terenu.
9. Zakazuje się działań na szkodę innych graczy oraz administracji poprzez np. Namawianie do łamania regulaminu.
10. Zakazuje się ustawiania /sethome na działkach graczy jeśli na to nie wyrazili zgody.
11. Zabrania się oszukiwania administracji oraz ukrywania przed nią błędów serwera. (Za poinformowanie o nich są nagrody).
12. Zakazane jest posiadanie konta z nickem zawierającym treści wulgarne, obraźliwe, prowokacyjne, promujące strony internetowe czy serwery innych gier oraz podszywające się pod administracje.
13. Zabrania się posiadania wulgarnego skinu na serwerze.
14.Zabrania się posiadania wszelkiego rodzaju cheatów (autoclicker również zakazany). Dozwolony jest tylko Optifine oraz Fullbright.Administracja moze wymagać od gracza podejrzanego o cheaty pobrania programu umożliwiającego sprawdzanie jego plików. (Anydesk)
15. Użytkownikowi zabrania się rejestracji/logowania na konta przez programy do zmiany IP komputera.
16. Zakazana jest współpraca z osobą łamiącą regulamin.
17. Zakazuje się wykorzystywania bugów serwera na swoją korzyść.
18. Wyzywanie w granicach dobrego smaku. (Na wniosek osoby obrażanej karane)
19. Prosimy zachowaj ortografię abyśmy mogli się zrozumieć.
20. Nie nalezy dyskutować z członkiem Administracji, tyczy się to m. in. Wyznaczonych kar lub sposobu prowadzenia serwera jak I również zabrania się obrażania administracji.Rownież zabrania się proszenia o rangi.
21.Właściciele serwera w przypadku stwierdzenia rażącego i celowego łamania regulaminu, lub wykorzystywania luk w regulaminie, będą stosować kary wyższe lub inne niż przewiduje taryfikator kar tj.
- czasowe lub stałe odebranie poszczególnych komend
- ograniczenie ilości posiadania i ustawiania tzw. /home
- i inne włącznie z obniżeniem rangi
22. Administracja nie odpowiada za stracone itemki. (Chyba że straciłeś je poprzez błąd w serwerze) Ps. Trzeba mieć dowody.
23. Zabrania się pisania na czacie kolorem czerwonym. Kolor ten jest przeznaczony dla administracji.